מיסוי מקרקעין

היבט המיסוי מהווה חלק בלתי נפרד מתחום המקרקעין בכלל ומכל עסקת מקרקעין בפרט. עיקר המיסים מנויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), אולם ישנם מיסים ותשלומי חובה נוספים שאינם מנויים בו, כדוגמת: מס על הכנסה משכר דירה, ארנונה עירונית, היטל השבחה, תשלומי חובה למימון הוצאות פיתוח ותשתיות, אגרת שמירה ועוד. היבט המיסוי בתחום המקרקעין הינו אינדיבידואלי, לכן חשוב לבחון כל מקרה ועסקה לגופם.

מס רכישה, מס שבח והיטל השבחה

כל עסקת מקרקעין חייבת באישורי מיסים ובאישור עירייה לצורך העברת הזכויות בנכס לרוכש/ים. האישורים הללו מונפקים לאחר תשלום מלוא המס על ידי הצד החייב בהם לרשות המיסים או לוועדה המקומית (העירייה). עם זאת, חשוב לציין כי לא בהכרח כל עסקת מקרקעין חייבת במס, וקיימים פטורים בחוק הפוטרים את אחד מהצדדים בעסקה או את שניהם מתשלומי המיסים בגינה. להלן שלושת המיסים העיקריים הרלוונטיים לכל עסקת מקרקעין (למעט שכירות):
מס רכישה – מס המוטל על רוכש זכות במקרקעין. שיעור מס הרכישה מחושב כאחוזים משווי הרכישה. במקרה של רכישת דירה, מס הרכישה נחלק לשניים: מס רכישה לדירת מגורים יחידה ומס רכישה לדירת מגורים שאינה יחידה, כאשר בבעלות הרוכש כבר קיימת זכות במקרקעין השוללת ממנו את הפטור הניתן לדירת מגורים יחידה. מס רכישה לדירת מגורים יחידה הינו מס מדורג, כאשר הסכומים מתעדכנים בתחילת כל שנה קלנדרית. עיקר מדרגות המס הינן פטור עד לשווי הרכישה שנקבע בחוק, 3.5%, 5%, 8% ו-10%. לעומת זאת, מדרגת המס הראשונה במס רכישה לדירת מגורים שאינה יחידה הינה 8% ואחריה 10%. במקרה של רכישת קרקע, שיעור מס הרכישה הינו 6% משווי הרכישה.
מס שבח – מס המוטל על רווח ההון שנוצר למוכר זכות במקרקעין. שיעור מס השבח הינו 25% בניכוי הוצאות מוכרות בחוק שהוציא מוכר הזכות לאורך זמן החזקתו בה, לדוגמא: מס הרכישה ששילם כאשר רכש את הזכות הנמכרת, הוצאות שיפוץ, שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך, פחת וכיוצ"ב. במקרים מסוימים, כאשר מוכר הזכות עומד בתנאי הפטור ממס שבח, רווח ההון שנוצר לו יהיה פטור מתשלום מס שבח. דוגמא לכך היא פטור "דירת מגורים מזכה" לפיו מי שהייתה בבעלותו דירת מגורים יחידה במשך 18 חודשים לפני מכירתה, ובעת המכירה לא קיימת בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, זכאי למכור אותה בפטור מלא ממס שבח.
היטל השבחה – תשלום חובה המוטל על מוכר זכות במקרקעין או על חוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית (העירייה) בגין אישור תכנית בנין עיר חדשה (תב"ע) אשר השביחה את שווי המקרקעין הנמכר, אישור הקלה ואישור שימוש חורג. שיעור היטל ההשבחה הינו 50% משווי השבחת המקרקעין שנוצר בעקבות אישור התב"ע החדשה על ידי הוועדה המקומית (העירייה). היטל השבחה לא יחול על תוכניות שאושרו לפני 1.7.1975.

 

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עורך דין, ועל הקורא/ת לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, תחול על המסתמך בלבד.

משרד עורכי הדין דניאל מני יגבש עבורכם אסטרטגיה, ייעוץ ותכנון מס מותאמים אישית

מיסוי מקרקעין הינו תחום מורכב המושפע מקריטריונים רבים ומגוונים. עורך דין בקיא ומיומן בחוקי המס השונים ידע לתכנן באופן מיטבי את חבויות המס בכל עסקה ולהפחיתן ככל הניתן.
משרד עורכי הדין דניאל מני מתמחה במיסוי מקרקעין וישמח לגבש אסטרטגיה, ייעוץ ותכנון מס מותאמים אישית לכל לקוח/ה.

צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים וקביעת פגישה צרו עמנו קשר בטלפון או השאירו פרטים באתר ונשמח לעמוד לשירותכם.