עסקאות מורכבות

ענף הנדל"ן מהווה אחד מאפיקי ההשקעה הבולטים והדומיננטיים ביותר בישראל. נתון זה בא לידי ביטוי בכמות העסקאות שמתבצעות בו ובהיקפי המיסים שמכניסה המדינה בכל שנה מעסקאות מקרקעין. ענף הנדל"ן מכיל מגוון רב של עסקאות אופציונליות הדורשות מיומנות, מקצועיות, ניסיון ובקיאות בחוקים הרלוונטיים. כל עסקת מקרקעין עשויה להיות מורכבת ולכלול פרמטרים משפטיים, מיסויים, כלכליים, טכניים וכיוצ"ב, הדורשים ירידה לפרטים הקטנים ביותר. האסטרטגיה לצליחתן היא הבנה וניתוח של כל היבטי העסקה, זיהוי האתגרים העלולים להשפיע עליה ומציאת פתרונות משפטיים ויצירתיים לכל סיטואציה העלולה להתרחש במהלך העסקה ואחריה.

דוגמאות לעסקאות מורכבות בענף הנדל''ן

עסקאות אופציה – הסכם שנערך בין מעניק האופציה (בעל הזכות במקרקעין) לבין מקבל האופציה (רוכש או יזם) לרכישה עתידית ותחומה בזמן של נכס מקרקעין בתנאים מסחריים ידועים מראש. כדי שהסכם אופציה יוכר ככזה, עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים, הקבועים בסעיף 49י' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה): (1) האופציה ניתנה בכתב; (2) האופציה ניתנת להעברה ולמימוש בתנאים הקבועים בהסכם האופציה; (3) התחייבות המוכר בהסכם האופציה למכירת הזכות במקרקעין בתנאים הקבועים בהסכם היא בלתי חוזרת; (4) האופציה ניתנת למימוש בתקופת האופציה (תקופה שאינה עולה על 24 חודשים מיום מתן אופציה לראשונה על ידי בעל הזכות במקרקעין, לרבות כל תקופת הארכה שניתנה במהלך תקופת האופציה או לאחר שהסתיימה ואם ניתנו אופציות אחדות בידי אותו בעל מקרקעין לרכישת אותה הזכות במקרקעין כולה או חלקה, יראו את כל התקופות של האופציות האחרות או המוארכות כאמור כתקופת האופציה); (5) התמורה ששולמה בעבור האופציה במועד מתן האופציה לראשונה לא עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה מביניהם; (6) למחזיק האופציה לא ניתנה זכות חזקה במקרקעין שלגביהם ניתנה האופציה; (7) הודעה על מכירת האופציה נמסרה למנהל בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה, בהתאם לכללים שקבע.
עסקאות נדל"ן מסחריות – עסקאות בנכסים שאינם משמשים למגורים, כדוגמת שטחי מסחר ותעשיה, משרדים, מלונות, מרכזי קניות, מתחמי לוגיסטיקה וכיוצ"ב. בעסקאות אלה חשוב לוודא כי ייעוד המקרקעין תואם את הייעוד שלשמו רוכש הנכס מתקשר בעסקה, כי היתר הבניה תואם לבנוי בפועל וכי רוכש הנכס לקח בחשבון את כל העלויות הצפויות בעסקה – שיפוץ, מיסוי, תשלומי חובה שונים וכיוצ"ב.

בניה עצמית של בית צמוד קרקע עסקאות אלה דורשות ניהול והתקשורת בהסכמים שונים מול גורמים רלוונטיים כדוגמת בנק אשר יעמיד חלק מהמימון לבניית הבית, קבלנים, בעלי מקצוע, יועצים למיניהם וכיוצ"ב. בנוסף, על בעל הזכות במקרקעין להוציא היתר בניה אשר יאפשר את בניית הבית על חשבונו, לשלם תשלומי חובה שונים כדוגמת היטל השבחה וכיוצ"ב.

 

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עורך דין, ועל הקורא/ת לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, תחול על המסתמך בלבד.

משרד עורכי הדין דניאל מני ילווה אתכם לאורך כל התהליך

ענף הנדל"ן מאפשר מגוון רחב של עסקאות אופציונליות, אשר לכל אחת מהן פרמטרים ייחודיים לה. עורך דין בקיא ומיומן בסוגי העסקאות השונות ידע לתכננן באופן מיטבי ולמנוע טעויות קריטיות ללקוחותיו.
משרד עורכי הדין דניאל מני ילווה אתכם לאורך כל התהליך, החל מפגישת הייעוץ הראשונה ועד לסיום העסקה ברישום בלשכת המקרקעין הרלוונטית, תוך מתן פתרונות יצירתיים לכל סיטואציה העלולה להתרחש במהלך העסקה.

צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים וקביעת פגישה צרו עמנו קשר בטלפון או השאירו פרטים באתר ונשמח לעמוד לשירותכם.