שירותי המשרד

ייצוג בעלי דירות בפרויקטים מסוג פינוי בינוי

ייצוג בעלי דירות בפרויקטים מסוג תמ''א 38

ייצוג דיירים

ייצוג בעסקאות מכר

עריכת חוזי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

ייצוג בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה

ייצוג בעסקאות מורכבות

ייצוג בהסכמי שכירות

חוות דעת משפטיות

עורך דין מומחה מקרקעין

מגוון שירותי עריכת דין בתחום המקרקעין