תקנון אתר – דניאל מני משרד עורכי דין:

מבוא:

דניאל מני משרד עורכי דין הינו משרד עורכי דין למתן שירותים משפטיים בתחום המקרקעין.

השימוש באתר:

אתר דניאל מני משרד עורכי דין מקבל בברכה את הגולשים והמשתמשים באתר, במוצרי ושירותי המשרד. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווים הסכם מפורש מצד המשתמש לתנאים אלו.

אחריות בגין שימוש ופעילות באתר ובתכניו:

  • המשרד אינו אחראי על כל פעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי מי מהגולשים באתר או בתכניו בגין גורם שאינו קשור ואינו בשליטה המלאה של המשרד.
  • המשרד המפעיל את האתר וזו המיוצג בו יעשו את מירב מאמציהם לשמור על תקנון ותקינות הפעילות באתר, אולם לא יישאו באחראיות עבור תקלות חומרה, קווי תקשורת, תקלות תוכנה וכן תקלות אחרות הקשורות לשיבושים בקווי האינטרנט והתקשורת או לגורם צד ג' אחר.

תכנים וזכויות יוצרים:

זכויות היוצרים בעבור יישומים, קבצים, טקסטים, קוד מחשב ולעתים גם חלקי עיצוב ותוכנה או חומרה אחרת הכלולים באתר – יהיו של המשרד בלבד ו/או ספק מטעמה, ו/או שותפים עסקיים, לפני העניין. חל איסור להעתיק, להפיץ, לתרגם, לעשות כל פעולה שהיא או למסור את התכנים לגורם צד שלישי בלא הסכמה מפורשת של המשרד בכתב ומראש.

סימנים מסחריים:

שם המתחם של האתר, שם המשרד, לוגו וסימנים מסחריים אחרים, בין אם רשומים ובין אם לא רשומים, יהיו קניינו הבלעדי של המשרד.

אבטחת מידע ופרטיות:

המשרד עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בידע ובניסיונו על מנת לנקוט מגוון אמצעי זהירות באתר, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי הגולשים באתר. במקרים שונים בהם ידו של המשרד אינו משגת או במקרים שאינם בשליטת המשרד, וכן בשל אירועים של כוח עליון, לא יהיה המשרד אחראי לכל סוג נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לגולש ו/או למי מטעמו. אם המידע יאבד, יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש ללא הרשאה. המשרד מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי האתר והמשרד בלבד.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, טענה או בירור כלשהו, אנא פנו אל נציגנו באמצעות האתר, הטלפון או הוואטסאפ המצוינים באתר כדי שנוכל לבדוק את הנושא לגופו.

דין וסמכויות שיפוט:

אכיפת התקנון ו/או כל פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין הישראלי בלבד ויידון בסמכויות השיפוט המוכרות בעיר תל אביב יפו.